Wyglądasz teraz piękniej, niż w rzeczywistości. Woody Allen